ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ

Οι σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης εφαρμόζονται από την έναρξη του έργου για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του. Η σειρά των διαδικασιών που ακολουθούνται είναι βασισμένη σε:

concrete4
concrete4
 1. Σύνταξη διαγράμματος GAANT από τη Νο 1 ημέρα του έργου και συνεχή ενημερωσή του για τη σωστή παρακολούθηση των εργασιών μέχρι την παράδοση του έργου.

 2. Επίσκεψη στην τοποθεσία του έργου για να προσδιοριστεί ο σχεδιασμός και η οργάνωση του χώρου κατασκευής αποτελεσματικότερα.

 3. Εξασφάλιση σταθερών τιμών για όλη τη διάρκεια του έργου με τους προμηθευτές μας και επιβεβαίωση των τελικών παραγγελιών.

 4. Επίσκεψη στην τοποθεσία του έργου για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν την ασφάλεια της υγείας.

 5. Ανάθεση: διευθυντής έργου, μηχανικός έργου, επόπτης έργου, τεχνικό προσωπικό για όλη τη διάρκεια του κύκλου εργασιών.

 6. Φύλαξη όλων των πιστοποιητικών ποιότητας για τα στοιχεία σκυροδέματος και χάλυβα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

 7. Λήψη διαφόρων δειγμάτων σκυροδέματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής για να αξιολογούνται οι μηχανικές ιδιότητές τους.

 8. Διατήρηση καθαρού και τακτοποιημένου εργοταξίου ώστε να διευκολύνεται ολόκληρη η ροή των εργασιών και να υπάρχει ομαλή μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο.

concrete6
concrete6

Όπου απαιτείται, οι κατάλληλες σύγχρονες τεχνικές κατασκευής μάς επιτρέπουν να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εγκιβωτισμοί πάνελ τοίχων ή πλακών μάς βοηθούν να το πετύχουμε.

concrete2
concrete2

Στην EMKAT Α.Ε. πιστεύουμε ότι κάθε κατασκευαστικό έργο και ειδικά στα βιομηχανικά κτίρια έχει το δικό του κόστος που είναι στενά συνδεδεμένο με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του και τα τελικά χαρακτηριστικά του.

Στην EMKAT Α.Ε. δεν κρύβουμε όποιες δευτερεύουσες δαπάνες, τις παρουσιάζουμε πριν από την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής ώστε να καταφέρνουμε να προβάλουμε το τελικό κόστος στον πελάτη μας και να εξασφαλίζουμε την οικονομική του θέση.

  • drying plant large 3
  • delinting large 8
  • concrete5
  • silos large 4
  • silos large 2
  • steel structure large 2
  • grinning plants large 1
  • industrial refrigeration large 3
  • grinning plants large 4
  • steel2
  • delinting large 3
  • delinting large 5
  • processing standardization large 1
  • industrial refrigeration large 4
  • silos large 6
  • grinning plants large 2
  • silos large 7
  • silos large 1
  • industrial refrigeration large 5
  • electr mechanicacal large 2
  • grinning plants large 5
  • delinting large 7
  • silos large 3
  • industrial refrigeration large 2
  • electr mechanicacal large 3
  • concrete6
  • electr mechanicacal large 1
  • handling treating large 4
  • delinting large 1
  • silos large 5
  • drying plant large 2
  • steel8
  • handling treating large 3
  • handling treating large 2
  • concrete2
  • steel6
  • steel structure large 3
  • steel structure large 1
  • industrial refrigeration large 1
  • handling treating large 1
  • processing standardization large 2
  • grinning plants large 6
  • steel4
  • concrete4
  • delinting large 6
  • delinting large 4
  • drying plant large 1
  • silos large 8
  • delinting large 2
  • grinning plants large 3

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 (210) 6729170
+30 (210) 6729165

Λ. Κηφισίας 322 & Αγ. Γεώργιου 1
Νέο Ψυχικό
Αθήνα
Ελλάδα
15451