ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Όσον αφορά στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης, η EMKAT Α.Ε. έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη εμπειρία με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων συντήρησης (φρούτων, λαχανικών, τυριών κ.λπ.) και μονάδων κατάψυξης τροφίμων (πουλερικών, κρέατος, ψαριών).

industrial refrigeration large 4
industrial refrigeration large 4
industrial refrigeration large 1
industrial refrigeration large 1

Όλες οι ψυκτικές μονάδες που έχουν κατασκευαστεί από την ΕΜΚΑΤ Α.Ε. στο παρελθόν, λειτουργούν με επιτυχία για πολλά χρόνια τώρα. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εγκατάσταση πλήρους αυτοματισμού, η οποία καλύπτει τις ανάγκες του συγκροτήματος με εντολές των ηλεκτρονικών ρυθμιστών που βρίσκονται στα ηλεκτρικά κυκλώματα.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνονται σταθερές θερμοκρασίες μέσα στους θαλάμους και υψηλές υγρασίες ανάλογα με τα προς συντήρηση προϊόντα.

Ο σχεδιασμός των μονάδων καθώς και η μελέτη και κατασκευή όλων των ηλεκτρολογικών εργασιών εκπονείται από τους ψυκτικούς-μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς της ΕΜΚΑΤ Α.Ε.

Η ΕΜΚΑΤ Α.Ε. αναλαμβάνει παράλληλα την Turn-Key κατασκευή συγκροτημάτων ψύξης, με όλες τις σιδηροκατασκευές, οι οποίες καλύπτονται με πάνελ πολυουρεθάνης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο ακριβής υπολογισμός τόσο του βαθμού μόνωσης του κάθε θαλάμου, με βάση τις ανάγκες της ψυκτικής μονάδας, όσο και του κόστους λειτουργίας της.

Ο υποδειγματικός σχεδιασμός και κατασκευή των ψυκτικών μονάδων που αναλαμβάνει η ΕΜΚΑΤ Α.Ε. αντανακλούν τη συσσωρευμένη εμπειρία της καθώς και τη βαθιά γνώση που διαθέτει για τις ανάγκες του αγροτοβιομηχανικού τομέα.

  • handling treating large 4
  • delinting large 6
  • silos large 8
  • electr mechanicacal large 2
  • delinting large 7
  • steel4
  • grinning plants large 2
  • steel structure large 2
  • industrial refrigeration large 5
  • steel structure large 1
  • processing standardization large 2
  • grinning plants large 3
  • silos large 3
  • electr mechanicacal large 1
  • delinting large 2
  • steel2
  • steel6
  • grinning plants large 5
  • concrete4
  • handling treating large 2
  • drying plant large 1
  • industrial refrigeration large 2
  • silos large 1
  • handling treating large 1
  • steel structure large 3
  • grinning plants large 4
  • handling treating large 3
  • grinning plants large 6
  • processing standardization large 1
  • delinting large 8
  • concrete5
  • delinting large 5
  • industrial refrigeration large 4
  • delinting large 1
  • silos large 6
  • industrial refrigeration large 1
  • electr mechanicacal large 3
  • industrial refrigeration large 3
  • steel8
  • concrete2
  • silos large 5
  • silos large 2
  • drying plant large 3
  • silos large 4
  • silos large 7
  • grinning plants large 1
  • drying plant large 2
  • delinting large 4
  • delinting large 3
  • concrete6

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 (210) 6729170
+30 (210) 6729165

Λ. Κηφισίας 322 & Αγ. Γεώργιου 1
Νέο Ψυχικό
Αθήνα
Ελλάδα
15451