ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΧΝΟΩΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΡΑΙΟΥ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

handling treating large 1
handling treating large 1

Οι περισσότεροι παραγωγοί βάμβακος σε όλο τον κόσμο προτιμούν τον γυμνό βαμβακόσπορο. Ο ελεύθερος από χνούδι (lint) σπόρος μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, με τη βοήθεια φυτευτικών μηχανών και γενικά επιτυγχάνεται πιο φθηνή σπορά. Ο γυμνός σπόρος σπέρνεται με μεγάλη ακρίβεια και φυτρώνει πολύ πιο γρήγορα (διάστημα μικρότερο του μισού χρόνου από αυτό που απαιτείται με το χνουδάτο).Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα αυτά, δημιουργήθηκε η ανάγκη για εξεύρεση μεθόδου με την οποία ο βαμβακόσπορος να μπορεί να απελευθερωθεί από το χνούδι (lint).

Μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι:

 
1. Υγρή μέθοδος οξέος χρησιμοποιώντας πυκνό θειικό οξύ (94 %).
 
2. Μέθοδος αερίων οξέος χρησιμοποιώντας άνυδρο υδροχλωρικό οξύ (πολύ επικίνδυνο).
 
3. Μέθοδος αποχνόωσης βαμβακόσπορου με τη χρήση φλόγας.
 
Αποδείχθηκε ανεπιτυχής, με πολλά μειονεκτήματα, όπως πολύ υψηλό λειτουργικό κόστος λόγω της ανεπαρκούς χρήσης της πρώτης ύλης,
πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, περιβαλλοντική μόλυνση, καταστροφή του σπόρου κ.λπ.
 
4. Μέθοδος αποχνόωσης βαμβακόσπορου σποράς με αραιό θειικό οξύ.
 
Η μέθοδος αυτή μελετήθηκε και εφαρμόστηκε στα εργαστήρια της AGRO- INDUSTRIALCOTTON INC. στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 
Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η παραγωγή γυμνού σπόρου σταθερής και υψηλής ποιότητας και η επίλυση του προβλήματος της περιβαλλοντικής μόλυνσης.
delinting large 3
delinting large 3

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας με κονδύλια που διατέθηκαν μέσω του Οργανισμού Βάμβακος. Ακολουθώντας μία σειρά πειραμάτων και έρευνας η προαναφερθείσα αμερικανική εταιρεία δημοσίευσε τα αποτελέσματά της. Ταυτόχρονα, όμως, εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με την πρακτικότητα και την εκτέλεση των διαφόρων σταδίων της μεθόδου. Η ΕΜΚΑΤ έχοντας μελετήσει τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις, προχώρησε με δική της έρευνα που οδήγησε στη λειτουργία μονάδας που στηρίζεται στη μέθοδο αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι, βάσει εμπεριστατωμένων τεχνικών προδιαγραφών που υποβλήθηκαν εκ μέρους της ΕΜΚΑΤ Α.Ε. σχετικά με την πρωτοποριακή μέθοδο της Χημικής Αποχνόωσης, ο Ελληνικός Οργανισμός Βάμβακος με την απόφασή του No. 14389/6.10.83 καθώς και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Λιβαδειάς και της Λάρισας, έδειξαν ξεκάθαρα την προτίμησή τους στη μέθοδο αυτή και αποφάσισαν να εμπιστευτούν στην EMKAT Α.Ε. την κατασκευή δύο μονάδων.

delinting large 4
delinting large 4

Ακολουθώντας την απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Βάμβακος, η κατασκευή των δύο μονάδων ανατέθηκε στην εταιρεία μας η οποία εκτέλεσε με επιτυχία τα δύο έργα σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς. Το αποτέλεσμα αυτών των δύο έργων μεταφράζεται τώρα σε υψηλή παραγωγικότητα, σε άριστο προϊόν και σε απουσία περιβαλλοντικής μόλυνσης. Η μέθοδος λειτουργεί με ελάχιστο αριθμό προσωπικού, είναι εντελώς σύγχρονη (με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό), πλήρως ακίνδυνη με χαμηλό λειτουργικό κόστος, δεν μολύνει το νερό και τον αέρα, τα δε υποπροϊόντα της χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές ή για λιπάσματα.

delinting large 6
delinting large 6

Σήμερα, η EMKAT έχει κατασκευάσει Μονάδες χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου σποράς με τη μέθοδο του αραιού θειικού οξέος σε όλο τον κόσμο, έχοντας αποκτήσει ένα μεγάλο ποσοστό γνώσης που προκύπτει από το γεγονός ότι σε κάθε έργο λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες. Διαφορετικές συγκεντρώσεις οξέος διαθέσιμες τοπικά, διαφορετικές ποικιλίες βαμβακόσπορου με διαφορετικά ποσοστά σε χνούδι, διαφορετικοί έλεγχοι που γίνονται για την πιστοποίηση του σπόρου. Επιπλέον η ΕΜΚΑΤ Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια Μονάδων Χημικής Αποχνόωσης Βαμβακόσπορου, που μας δίνει σαφώς ένα μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων κατασκευαστών καθώς γνωρίζουμε το σπόρο από τη στιγμή της εκκόκκισης μέχρι την αποχνόωση καιμπορούμε συνεχώς να εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.

delinting large 7
delinting large 7
delinting large 5
delinting large 5

ΟΡΟΣΗΜΑ:

1983: Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΧΝΟΩΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

1984: Το Ελληνικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας βραβεύει την πατέντα της ΕΜΚΑΤ με αριθμό: 87.0347 για την τεχνολογία χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου για σπορά με τη μέθοδο του αραιού θειικού οξέος.

1986: Η τεχνολογία της χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου για σπορά με τη μέθοδο του αραιού θειικού οξέος βραβεύεται στη Ν. Υόρκη, Αμερική με το βραβείο τεχνολογίας.

1987: Η τεχνολογία της χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου για σπορά με τη μέθοδο του αραιού θειικού οξέος βραβεύεται στο Παρίσι με το βραβείο τεχνολογίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1995: Η ΕΜΚΑΤ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που ανοίγει την αγορά της Τουρκίας και καθιερώνει συνεργασίες με τους μεγαλύτερους τουρκικούς συνεταιρισμούς.

1999: Η ΕΜΚΑΤ ιδρύει την πρώτη της Κοινοπραξία στην περιοχή της Surkhandarya στο Ουζμπεκιστάν.

2003: Η ΕΜΚΑΤ Α.Ε. κατασκευάζει τη μεγαλύτερη μονάδα χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου στον κόσμο, δυναμικότητας 7 τόνων / ώρα.

Πακιστάν

Το 1993, μέσα στο πλαίσιο ενός διεθνούς διαγωνισμού, ανατέθηκε στην ΕΜΚΑΤ Α.Ε. σε συνεργασία με την ιαπωνική Marubeni Corporation να κατασκευάσει μία μονάδα χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου. Το εργοστάσιοχημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου στο Khaneval παραδόθηκε στο τέλος του 1993 και, όπως ομολόγησαν οι αρμόδιες αρχές του Πακιστάν, αποδείχθηκε το μόνο εργοστάσιο αποχνόωσης στο Πακιστάν, που παράγει επιτυχώς υψηλής ποιότητας σπόρο.

Από τότε μέχρι σήμερα, το εργοστάσιο βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία.

Τουρκία

Η EMKAT Α.Ε. είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που άνοιξε την αγορά της Τουρκίας για τους Έλληνες επιχειρηματίες τη δεκαετία του 1990, όταν υπέγραψε σύμβαση με έναν από τους μεγαλύτερους κρατικούς συνεταιρισμούς της Τουρκίας για να κατασκευάσει μία μονάδα χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου στην περιοχή του Söke, κοντά στη Σμύρνη. Το εργοστάσιο αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 9/3/1996 και από τότε παράγει σταθερά 7.000 με 8.000 τόνους, υψηλής ποιότητας γυμνού βαμβακόσπορου ετησίως.

Αίγυπτος

Για λογαριασμό του Αιγυπτιακού Υπουργείου Γεωργίας, το Γερμανικό Δημόσιο χρηματοδότησε έργο στην περιοχή Kafr El Sheik, το οποίο και ανέθεσε στην ΕΜΚΑΤ Α.Ε. Η μονάδα χημικής αποχνόωσης δυναμικότητας 4 τόνων/ώρα για την παραγωγή βαμβακόσπορου ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1997.

Ο παραγόμενος σπόρος είναι εξαιρετικός και αυξήθηκε τόσο η ποιότητα όσο και η παραγωγή βάμβακος στην Αίγυπτο. Η αναλογία του σπόρου που φυτεύονταν ήταν περίπου 180 kg/εκτάριο πριν από την ανέγερση του εργοστασίου και με το σπόρο που παράγει το εργοστάσιο, είναι τώρα μόνο 25 kg/εκτάριο.

Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, Κεντρική Ασία

Το Ουζμπεκιστάν είναι γνωστό σαν μία από τις κυριότερες βαμβακοπαραγωγικές χώρες στον κόσμο. Η ΕΜΚΑΤ Α.Ε. είναι παρούσα στην αγορά του Ουζμπεκιστάν και προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωση του τομέα Βάμβακος», το οποίο ξεκίνησε στη χώρα από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν με χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ΕΜΚΑΤ Α.Ε. έχει κατασκευάσει τρεις μονάδες χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου στο Ουζμπεκιστάν:

 1. Μονάδα χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου, δυναμικότητας 4 τόνων/ώρα, στην επαρχία Surkhandarya.
 2. Μονάδα χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου, δυ&uu;αμικότητας 4 τόνων/ώρα, στην επαρχία Yaipan.
 3. Μονάδα χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου, δυναμικότητας 7 τόνων/ώρα, στην επαρχία Andighan.
delinting large 2
delinting large 2

Μετά τις κατασκευές μας, σε διάφορες χώρες, των μονάδων αποχνόωσης τεχνολογίας ΕΜΚΑΤ Α.Ε. και τον προτεινόμενο τρόπο σποράς, τα αποτελέσματα είναι πλέον αναμενόμενα σε ό,τι αφορά την αύξηση της παραγωγής. Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω φωτογραφίες.

delinting large 8
delinting large 8
  • delinting large 8
  • silos large 1
  • concrete6
  • processing standardization large 1
  • handling treating large 4
  • delinting large 1
  • steel structure large 2
  • grinning plants large 5
  • industrial refrigeration large 4
  • steel structure large 1
  • delinting large 2
  • grinning plants large 1
  • delinting large 3
  • concrete5
  • industrial refrigeration large 3
  • drying plant large 3
  • drying plant large 1
  • silos large 6
  • industrial refrigeration large 1
  • drying plant large 2
  • delinting large 7
  • industrial refrigeration large 5
  • delinting large 4
  • silos large 5
  • steel8
  • silos large 2
  • grinning plants large 3
  • handling treating large 1
  • delinting large 6
  • handling treating large 2
  • electr mechanicacal large 3
  • delinting large 5
  • steel2
  • handling treating large 3
  • grinning plants large 4
  • steel structure large 3
  • silos large 3
  • silos large 8
  • concrete2
  • steel6
  • concrete4
  • electr mechanicacal large 1
  • processing standardization large 2
  • grinning plants large 2
  • silos large 4
  • silos large 7
  • industrial refrigeration large 2
  • grinning plants large 6
  • steel4
  • electr mechanicacal large 2

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 (210) 6729170
+30 (210) 6729165

Λ. Κηφισίας 322 & Αγ. Γεώργιου 1
Νέο Ψυχικό
Αθήνα
Ελλάδα
15451