ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Η εργοληψία, κατασκευή και εγκατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης δημητριακών (SILOS) είναι ένας τομέας όπου η EMKAT Α.Ε. έχει αποκτήσει ευρεία εμπειρία, έχοντας εγκατεστημένη δυναμικότητα πάνω από 2,5 εκατ. τόνων.

silos large 7
silos large 7
silos large 8
silos large 8

Η διαδικασία αποθήκευσης σπόρων περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια: την παραλαβή του προϊόντος από τη χοάνη παραλαβής και τη μεταφορά του μέσω ενός αλυσομεταφορέα και συστήματος αναβατορίου στους κάδους αποθήκευσης (SILOS). Η διαδικασία εκφόρτωσης πραγματοποιείται από έναν κοχλία, αλυσομεταφορέα και σύστημα αναβατορίου, μέσω των οποίων ο κάδος τροφοδοσίας γεμίζει και από εκεί το προϊόν φορτώνεται σε φορτηγά.

Περαιτέρω, η εταιρεία αναλαμβάνει την εγκατάσταση σιλό αποθήκευσης με επίπεδη ή κωνική βάση κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής κυματοειδή χαλυβδοελάσματα.

Σαν εργολήπτρια εταιρεία, σχεδιάζουμε, προϋπολογίζουμε, παράγουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένα συστήματα αποθήκευσης καλλιεργειών και προσφέρουμε πλήρεις κατασκευαστικές λύσεις συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, των αυτοματισμών καθώς και την προμήθεια των μηχανημάτων.

silos large 1
silos large 1

Η μελέτη και η κατασκευή του συγκροτήματος πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας, με κύριο μέλημά μας την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.

Η ευρεία εμπειρία μας και η βαθιά γνώση του αντικειμένου, μας επιτρέπουν να δουλεύουμε μαζί με τον πελάτη, να κατανοούμε τις ανάγκες του και να μπορούμε να εκτελούμε το έργο προχωρώντας με σταθερά βήματα.

  • electr mechanicacal large 1
  • concrete5
  • handling treating large 1
  • industrial refrigeration large 4
  • industrial refrigeration large 3
  • delinting large 2
  • electr mechanicacal large 2
  • steel structure large 3
  • drying plant large 1
  • handling treating large 3
  • delinting large 5
  • silos large 5
  • concrete2
  • electr mechanicacal large 3
  • delinting large 8
  • drying plant large 2
  • drying plant large 3
  • grinning plants large 3
  • processing standardization large 2
  • steel structure large 2
  • silos large 2
  • delinting large 7
  • silos large 6
  • silos large 8
  • concrete4
  • grinning plants large 1
  • grinning plants large 2
  • silos large 7
  • delinting large 6
  • processing standardization large 1
  • grinning plants large 6
  • steel2
  • handling treating large 4
  • industrial refrigeration large 1
  • steel4
  • steel8
  • silos large 3
  • silos large 1
  • handling treating large 2
  • delinting large 3
  • steel6
  • delinting large 4
  • industrial refrigeration large 5
  • industrial refrigeration large 2
  • grinning plants large 5
  • grinning plants large 4
  • concrete6
  • silos large 4
  • steel structure large 1
  • delinting large 1

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 (210) 6729170
+30 (210) 6729165

Λ. Κηφισίας 322 & Αγ. Γεώργιου 1
Νέο Ψυχικό
Αθήνα
Ελλάδα
15451