ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Η εργοληψία, κατασκευή και εγκατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης δημητριακών (SILOS) είναι ένας τομέας όπου η EMKAT Α.Ε. έχει αποκτήσει ευρεία εμπειρία, έχοντας εγκατεστημένη δυναμικότητα πάνω από 2,5 εκατ. τόνων.

silos large 7
silos large 7
silos large 8
silos large 8

Η διαδικασία αποθήκευσης σπόρων περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια: την παραλαβή του προϊόντος από τη χοάνη παραλαβής και τη μεταφορά του μέσω ενός αλυσομεταφορέα και συστήματος αναβατορίου στους κάδους αποθήκευσης (SILOS). Η διαδικασία εκφόρτωσης πραγματοποιείται από έναν κοχλία, αλυσομεταφορέα και σύστημα αναβατορίου, μέσω των οποίων ο κάδος τροφοδοσίας γεμίζει και από εκεί το προϊόν φορτώνεται σε φορτηγά.

Περαιτέρω, η εταιρεία αναλαμβάνει την εγκατάσταση σιλό αποθήκευσης με επίπεδη ή κωνική βάση κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής κυματοειδή χαλυβδοελάσματα.

Σαν εργολήπτρια εταιρεία, σχεδιάζουμε, προϋπολογίζουμε, παράγουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένα συστήματα αποθήκευσης καλλιεργειών και προσφέρουμε πλήρεις κατασκευαστικές λύσεις συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, των αυτοματισμών καθώς και την προμήθεια των μηχανημάτων.

silos large 1
silos large 1

Η μελέτη και η κατασκευή του συγκροτήματος πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας, με κύριο μέλημά μας την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.

Η ευρεία εμπειρία μας και η βαθιά γνώση του αντικειμένου, μας επιτρέπουν να δουλεύουμε μαζί με τον πελάτη, να κατανοούμε τις ανάγκες του και να μπορούμε να εκτελούμε το έργο προχωρώντας με σταθερά βήματα.

  • processing standardization large 1
  • delinting large 7
  • steel structure large 2
  • grinning plants large 1
  • silos large 2
  • handling treating large 2
  • drying plant large 2
  • delinting large 6
  • silos large 8
  • grinning plants large 4
  • silos large 3
  • grinning plants large 3
  • concrete4
  • electr mechanicacal large 1
  • grinning plants large 6
  • industrial refrigeration large 4
  • handling treating large 3
  • steel8
  • industrial refrigeration large 1
  • delinting large 3
  • industrial refrigeration large 2
  • drying plant large 1
  • grinning plants large 5
  • concrete6
  • silos large 6
  • delinting large 1
  • delinting large 8
  • steel4
  • industrial refrigeration large 3
  • silos large 5
  • delinting large 4
  • delinting large 5
  • industrial refrigeration large 5
  • handling treating large 4
  • steel6
  • drying plant large 3
  • processing standardization large 2
  • silos large 1
  • grinning plants large 2
  • delinting large 2
  • steel2
  • handling treating large 1
  • silos large 4
  • electr mechanicacal large 2
  • concrete5
  • steel structure large 3
  • steel structure large 1
  • silos large 7
  • concrete2
  • electr mechanicacal large 3

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 (210) 6729170
+30 (210) 6729165

Λ. Κηφισίας 322 & Αγ. Γεώργιου 1
Νέο Ψυχικό
Αθήνα
Ελλάδα
15451